Om SFAne

Delföreningen bildades 2013 för att stärka och värna kompetensen inom kärnområdet anestesi inom vår specialitet. Uppdraget och verksamheten har huvudsakligen omfattat att driva kursserien ”Masterclass Anestesi”.  Kursen är en postgraduateutbildning i anestesi för anestesiologer och fokuserar på nya rön och best practice. Bakgrunden till kursen var brist på organiserad vidareutbildning inom anestesisektorn i jämförelse med intensivvården, där flera olika utbildningsmöjligheter och uppdateringsmöjligheter finns.  I den första omgången av Masterclass Anestesi har 31 erfarna specialister deltagit och kursen avslutades i  november 2015. En ny kursomgång är startad för 2016/17.

SFAne hade sitt föreningsmöte 2016 under SFAI veckan i Karlstad där föreningen också arrangerade ett symposium samt bidrog med föreläsningar till SFAIs fortbildningskurs.

Styrelsen 2016 – 2017 består av

Ordförande Suzanne Odeberg-Wernerman, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Vice ordförande Jakob Walldén, Sundsvalls sjukhus/Umeå Universitet
Kassör Christopher Lundborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sekreterare Ragnar Henningsson, Centralsjukhuset i Karlstad
Karin Björnström Karlsson, Universitetssjukhuset i Linköping

För att bli och fortsätta vara medlem anger man det i samband med att man betalar in sin medlemsavgift till SFAI.  Medlemsavgiften för 2017 är 0 kr.

Bifogade filer