Om SFAne

Delföreningen bildades 2013 för att stärka och värna kompetensen inom kärnområdet anestesi inom vår specialitet. Uppdraget och verksamheten har huvudsakligen omfattat att driva kursserien ”Masterclass Anestesi”.  Kursen är en postgraduateutbildning i anestesi för anestesiologer och fokuserar på nya rön och best practice. Bakgrunden till kursen var brist på organiserad vidareutbildning inom anestesisektorn i jämförelse med intensivvården, där flera olika utbildningsmöjligheter och uppdateringsmöjligheter finns.  Den andra kursomgången avslutades i november 2017 och drygt 60 erfarna specialister har nu genomgått utbildningsprogrammet. I november 2018 påbörjas den tredje kursomgången.

SFAne hade sitt senaste föreningsmöte under SFAI -mötet i Linköping (sept 2018)

Styrelsen 2019-2020 består av

Ordförande Jakob Walldén, Sundsvalls sjukhus/Umeå Universitet, jakob.wallden@umu.se
Christopher Lundborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Karin Björnström Karlsson, Universitetssjukhuset i Linköping
Roy Udén, Helsingborgs Sjukhus
Annika Nordenstam, Akademiska Sjukhuset Uppsala

För att bli och fortsätta vara medlem anger man det i samband med att man betalar in sin medlemsavgift till SFAI. Delföreningen har ingen medlemsavgift.