Om SFAne

Delföreningen bildades 2013 för att stärka och värna kompetensen inom kärnområdet anestesi inom vår specialitet. SFAne har arrangerat tre omgångar Masterclass Anestesi och under 2023 inbjuder vi till en fjärde omgång. SFAne har också startat upp ett nätverk för MLA på operation.

Styrelsen 2022-2023 består av

Ordförande   
Jakob Walldén, Sundsvall

Sekreterare        
Roy Udén, Helsingborg

Ledamöter
Uyen Wheeldon, Stockholm
Stephan Schwager, Örebro
Thorey Steinsdottir, Stockholm
Katrin Ögren, Västerås
Ingrid Östlund, Lund

För att bli och fortsätta vara medlem anger man det i samband med att man betalar in sin medlemsavgift till SFAI. Delföreningen har ingen medlemsavgift.