Om SFAne

Delföreningen bildades 2013 för att stärka och värna kompetensen inom kärnområdet anestesi inom vår specialitet. Uppdraget och verksamheten har huvudsakligen omfattat att driva kursserien ”Masterclass Anestesi”.  Kursen är en postgraduateutbildning i anestesi för anestesiologer och fokuserar på nya rön och best practice. Bakgrunden till kursen var brist på organiserad vidareutbildning inom anestesisektorn i jämförelse med intensivvården, där flera olika utbildningsmöjligheter och uppdateringsmöjligheter finns.  Under hösten 2020 avslutades den tredje omgången av Masterclass  och vi hoppas att efter pandemin återuppta utbildningskonceptet i någon form.

Styrelsen 2020-2021 består av

Ordförande   
Jakob Walldén, Sundsvall
Vice ordförande  
Christopher Lundborg, Göteborg
Sekreterare        
Roy Udén, Helsingborg
Kassör
Annika Nordenstam, Uppsala
Ledamöter
Karin Björnström Karlsson, Linköping
Uyen Wheeldon, Stockholm
Stephan Schwager, Örebro
Thorey Steinsdottir, Stockholm

För att bli och fortsätta vara medlem anger man det i samband med att man betalar in sin medlemsavgift till SFAI. Delföreningen har ingen medlemsavgift.