Om SFAne

Delföreningen bildades 2013 för att stärka och värna kompetensen inom kärnområdet anestesi inom vår specialitet. Uppdraget och verksamheten har huvudsakligen omfattat att driva kursserien ”Masterclass Anestesi”.  Kursen är en postgraduateutbildning i anestesi för anestesiologer och fokuserar på nya rön och best practice. Bakgrunden till kursen var brist på organiserad vidareutbildning inom anestesisektorn i jämförelse med intensivvården, där flera olika utbildningsmöjligheter och uppdateringsmöjligheter finns.  I den första omgången av Masterclass Anestesi har 31 erfarna specialister deltagit och kursen avslutades i  november 2015. Den andra kuraomgången pågår.

SFAne hade sitt föreningsmöte 2017 under SSAI -mötet i Malmö.

Styrelsen 2017-2018 består av

Ordförande Suzanne Odeberg-Wernerman, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Jakob Walldén, Sundsvalls sjukhus/Umeå Universitet
Christopher Lundborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Karin Björnström Karlsson, Universitetssjukhuset i Linköping

Roy Uden, Ängelholms Sjukhus

För att bli och fortsätta vara medlem anger man det i samband med att man betalar in sin medlemsavgift till SFAI.  Medlemsavgiften är 0 kr.

Bifogade filer