Ekoprotokollen

På Årsmötet 2006 beslöts det att lägga ut på hemsidan
ekoprotokollen från de kliniker som vill publicera sina:

Örebro TEE-protokoll 2015