TAASK – Teamträning i Anestesiologiska Akuta Situationer och Kriser

TAASK-kursen är en kurs på 3 dagar som ges i samarbete med SYA och består av:

-inläsning av en omfattande kursmanual, pretest.

-12 fullskaliga anestesiologiska simuleringar och debriefingar vars syfte är att förbättra deltagarnas tekniska (dvs rent medicinska) samt icke-tekniska (dvs Crew Resource Management, ledarskap, följarskap, kommunikation osv).

-kortfattade föredrag och grupparbeten om icke-tekniska färdigheter.

-en luftvägsworkshop som täcker såväl kirurgisk luftväg som videolaryngoskopi och intubering genom larynmask.

-posttest.

Kursen är inriktad till anestesiläkare i alla åldrar och 12 anestesiläkare samt 4 anestesi-ssk deltar i varje kurs. Kursledningen består huvudsakligen av specialistläkare och sjuksköterskor, som har gått simuleringsfacilitatorutbildningar.

Den har hållits över 20 gånger i Lund, Stockholm, Karlstad, Göteborg, Örebro och Umeå.

I maj 2019 kommer en dubbelbaskurs att hållas i Göteborg, där simuleringarna kommer att vara pediatriska. Denna kurs kommer att riktas primärt till specialistläkare inom anestesi och intensivvård.

Kursdatum samt anmälningsblankett finns på taask.nu .