Symposier

SYA arrangerar ett årligt symposium under SFAI veckan

Har du förslag på ämne? Hör av dig till oss, sya@sfai.se!

Tidigare symposier

2018 Patientsäkerhet och vårdplatsbrist

2017 Vårdskandaler, hur uppstår de och hur kan de förebyggas?

2016 Läkare som opinionsbildare – får man, bör man, måste man?

2015 Brott och Straff – från HSAN till tjosan?

2014  Lean eller Mean? – etik och styrning i vården

2013 – Ansökan om specialistbevis: tips och tricks.

2012 – Ledarskap: varför skaver ledartröjan?

2011 – “… och hur gick det sedan?” Professionell utveckling efter specialistexamen

2010 – Att arbeta utomlands

2009 – SSAIs utbildningsprogram

2008 – Vägen till framgång – metoder för lärande

2007 – Education and training to become a specialist in   Anaesthesiology – some different educational ideas

2006 – Gone in 60 seconds

2005 – Borta bra, men hemma bäst