Riktlinjer

Riktlinjer utarbetade av SFBABI

SFBABI arbetar fortlöpande med medicinska och organisatoriska riktlinjer rörande barnanestesi och barnintensivvård.

För närvarande pågår arbete med riktlinjer för perioperativ vätskebehandling till barn, barnaspekter i den pågående traumautredningen, arbete med nationell samordning av barnintensivvård och transport av kritiskt sjuka barn samt arbete med nationella riktlinjer för MIG till barn.

Tidigare publicerade riktlinjer återfinns nedan.