Fortbildningsnätverket

Om fortbildning för specialistläkare i Sverige

I nuläget saknas det dock en strukturerad organisation, som säkrar att alla specialistläkare får individuellt anpassad och relevant fortbildning.

Goda exempel på fortbildningsprogram finns från framförallt Västra Götalands Region och övriga specialistföreningar, men många av oss saknar en fortbildningsplan och regelbunden intern- och externutbildning. Det finns många intresserade instanser (se nedan) och det är viktigt att eventuella framtida formella krav är rimliga och leder till förbättringar snarare än att vara en byråkratisk belastning!

Vi har bildat en upp-grupp inom SFAI:s styrelse (se nedan) och har följande mål:

-att underlätta för våra medlemmar och specialitet, att få tillgång till den fortbildning som behövs för att behålla och utveckla kompetensen.
-att bilda ett nationellt fortbildningsnätverk  inom 2 år – ett slags motsvarighet till KVAST för specialistläkare. Visionen är att samtliga kliniker ska ha en ‘fortbildningsrektor’ som är medlem i detta nätverk.
-att samordna fortbildningsinspektioner där individuella kliniker kan få en extern utvärdering av dess fortbildningsläge.
-att lägga upp en inventering av kurser, utbildningar, elektroniska resurser mm här på sfai.se, som kan vara av värde för specialistläkare inom anestesi och intensivvård.
-att formulera en mall för fortbildningsplan – att definiera exakt vad man har för fortbildningsmål och hur dessa ska uppnås är halva jobbet och vi förespråkar att alla ska komma överens om en sådan plan med sin fortbildningsrektor eller chef en gång per år.
-att skapa en bakjoursskola.

Instanser intresserade av specialistläkares fortbildning:

-Individuella läkare representerade av SFAI
-SFAI:s delföreningar
-Svensk Läkaresällskapet (SLS)
-Sveriges Läkarförbund (SLF)
-Socialstyrelsen (SoS)
-arbetsgivare (SKL)
-verksamhetschefer
-Svensk Kirurgisk Råd
-Patientföreningar

Upp-gruppen för fortbildning
Lill Bergenzaun (KS Solna), Cecilia Escher (KS Huddinge), Per Nellgård (Thorax/Kärl, Sahlgrenska), Owain Thomas (Barnanestesi och BIVA, SUS Lund)

Owain Thomas, Specialistläkare, Barnanestesi och BIVA, SUS Lund
odt@cantab.net