Core Curriculum för grundutbildning och AT

utbildning_anestesi-1024x629

Det övergripande målet för undervisningen i anestesi och intensivvård under grundutbildning (GU) och allmäntjänstgöring (AT) är på basen av grundläggande biomedicinska kunskaper lära ut principer för dels perioperativ medicin och dels akut omhändertagande vid sviktande vitala funktioner.

Se dokumentet nedan för SFAI:s rekommentationer om vad varje nybliven läkare bör kunna inom anestesi och intensivvård.

Bifogade filer