Stipendier

Svenska Intensivvårdssällskapet utdelade för första gången, vid det 9:e intensivvårdsmötet november 2004, ett stipendium för bästa svenska intensivvårdsartikel.

 

År 2023 utdelades stipendier för nedanstående två artiklar.

Årets bästa kliniska artikel inom intensivvård 2022:

Mechanical complications after central venous catheterisation in the ultrasound-guided era : a prospective multicentre cohort study. Maria Adrian

Årets bästa experimentella artikel inom intensivvård 2022:

Homogenizing effect of PEEP on tidal volume distribution during neurally adjusted ventilatory assist : study of an animal model of acute respiratory distress syndrome

Vi uppmanar nu alla med intresse för intensivvård att lyfta fram någon kollega, som är författare till vetenskaplig artikel rörande intensivvård (experimentell eller klinisk), genom att nominera denna till stipendierna. Hannes Widing

 

Innehåll:        Stipendierna består av 10 000 SEK vardera samt fritt deltagande i Intensivvårdsmötet i Sigtuna 2024.

Natur:            Till stipendiater utses första författaren till de under kalenderåret 2023 publicerade och nominerade bästa intensivvårdsrelaterade originalartiklarna med ursprung från en svensk forskargrupp.

Nominering:   Nominering sker via e-mail till Christian Ahlstedt, christian.ahlstedt@regionstockholm.se

Deadline för nominering är 21 maj. Nomineringen skall, förutom namn-, telefon- och adressuppgifter för både den nominerade och den nominerande, innehålla en skriftlig motivering om högst 300 ord. Den nominerade artikeln skall även bifogas i PDF-format.

Rapport:         Mottagare av stipendierna skall under det följande året kortfattat, till Svenska intensivvårdssällskapet återrapportera, på vilket sätt stipendiet befrämjat författarens fortsatta forskningsarbete.

 

Tidigare stipendiater

2022

Klinisk: Josef Dankiewicz

Hypothermia versus Normothermia after Out-of-Hospital Cardiac Arrest

Experimentell: Jaap van der Heijden

Plasma hyaluronan, hyaluronidase activity and endogenous hyaluronidase inhibition in sepsis: an experimental and clinical cohort study

 

2021

Klinisk: Erik von Oelreich

Opioid Use After Intensive Care: A Nationwide Cohort Study

Experimentell: Susanne Rysz

COVID-19 pathophysiology may be driven by an imbalance in the renin-angiotensin-aldosterone system

 

2020 (delades ut 2021 pga Covid-19)

Klinisk: Svajunas Statkevicius

Albumin infusion rate and plasma volume expansion: a randomized clinical trial in postoperative patients after major surgery

Experimentell: Gaetano Scaramuzzo

The Effect of Positive End-Expiratory Pressure on Lung Micromechanics Assessed by Synchrotron Radiation Computed Tomography in an Animal Model of ARDS

 

2019

Klinisk: Anna Milton

Development of an ICU discharge instrument predicting psychological morbidity: A multinational study

Experimentell: Silvia Marchesi

Abdominal organ perfusion and inflammation in experimental sepsis: a magnetic resonance imaging study

 

2018

Klinisk:  Per Ederoth

Cyclosporine before Coronary Artery Bypass Grafting Does Not Prevent Postoperative Decreases in Renal Function: A Randomized Clinical Trial

Experimentell: Kristofer Nilsson

The novel nitric oxide donor pdno attenuates ovine ischemia-reperfusion induced renal failure

 

2017

Klinisk: Micheal Ott

Lithium intoxication: Incidence, clinical course and renal function – a population-based retrospective cohort study

Experimentell: Michael Karlsson

Diverse and tissue-specific mitochondrial respiratory respons in a mouse model of sepsis-induced multiple organ failure

 

2014

Klinisk: Niklas Nielsen

Targeted temperature management at 33°C versus 36°C after cardiac arrest.

Experimentell: Björn Bark

Plasma volume expansion by 0.9% NaCl during sepsis/systemic inflammatory response syndrome, after hemorrhage, and during a normal state

 

2013

Klinisk: Gudrun Bragadottir

Mannitol increases renal blood flow and maintains filtration fraction and oxygenation in postoperative acute kidney injury: A prospective interventional study.

Experimentell: Markus Castegren

Endotoxin tolerance variation over 24 h during porcine endotoxemia: Association with changes in circulation and organ dysfunction

 

2012

Klinisk: Laszlo Vimlati

Spontaneous breathing improves shunt fraction and oxygenation in comparison with controlled ventilation at a similar amount of lung collapse.

Experimentell: Tobias Cronberg

Neuron-specific enolase correlates with other prognostic markers aftercardiac arrest.