Stipendier

Nu är det nomineringsdags till årets intensivvårdsstipendier. SIS delar årligen ut 2 stipendier för bästa intensivvårdsrelaterade artikel; en för klinisk forskning och en för experimentell. Vi uppmanar nu alla med intresse för intensivvård att lyfta fram någon kollega, författare till en vetenskaplig artikel rörande intensivvård, genom att nominera denna till stipendierna.

Innehåll

Stipendierna består av 10 000 SEK vardera samt fritt deltagande i intensivvårdskursen (exkl. resa).

Natur

Till stipendiat utses förste författaren till den under föregående kalenderår
(1:a april 2017 – 30:e april 2018) publicerade och nominerade bästa intensivvårdsrelaterade originalartikeln med ursprung från en svensk forskargrupp.

Nominering

Nominering sker via e-mail till: thomas.kander@skane.se
Deadline för nominering är 4:e juni. Nomineringen skall, förutom namn-, telefon- och adressuppgifter för både den nominerade och den nominerande, innehålla en skriftlig motivering om högst 300 ord. Den nominerade artikeln skall även bifogas i PDF-format.

Rapportering

Mottagare av stipendierna skall under det följande året kortfattat, till Svenska intensivvårdssällskapet återrapportera, på vilket sätt stipendiet befrämjat författarens fortsatta forskningsarbete.