Stipendier

SIS delar årligen ut 2 stipendier för bästa intensivvårdsrelaterade artikel; en för klinisk forskning och en för experimentell. Stipendiet delas ut i samband med SIS Intensivvårdsmöte i november.

Inför kommande år uppmanar vi alla med intresse för intensivvård att lyfta fram någon kollega, författare till en vetenskaplig artikel rörande intensivvård, genom att nominera denna till stipendierna. Stipendierna består av 10 000 SEK vardera samt fritt deltagande i intensivvårdskursen (exkl. resa). Annons för nästa års stipendier kommer att lanseras under vintern.

 

Bifogade filer