Stipendier

Nomineringsdags till intensivvårdsstipendier 2017 utgående från Svenska Intensivvårdssällskapet

Svenska Intensivvårdssällskapet utdelade för första gången, vid den 8:e intensivvårdskursen, november 2004, ett stipendium för bästa svenska intensivvårdsartikel.

2016 utdelades stipendier för nedanstående fyra artiklar:

• Lung Inflammation Persists After 27 Hours of Protective Acute Respiratory Distress Syndrome Network Strategy and Is Concentrated in the Nondependent Lung, Borges JB et al, Critical Care Medicine (2015)

• Maintenance of Airway Pressure During Filter Exchange Due to Auto-Triggering, Engström J et. al. Respiratory Care (2014)

• Möjliga organdonatorer missas på landsortssjukhus, Fridsen J et al. Läkartidningen (2014)

• Elevated high-sensitive troponin T on admission is an indicator of poor long-term outcome in patients with subarachnoid haemorrhage: a prospective observational study. Oras J et al. Critical Care (2016)

 

Vi uppmanar nu alla med intresse för intensivvård att lyfta fram någon kollega, som är författare till vetenskaplig artikel rörande intensivvård (experimentell eller klinisk), genom att nominera denna till stipendierna.

Innehåll

Stipendierna består av 10 000 SEK vardera samt fritt deltagande i intensivvårdskursen (exkl. resa).

Natur

Till stipendiat utses första författaren till den under föregående kalenderår
(maj 2016 – april 2017) publicerade och nominerade bästa intensivvårdsrelaterade originalartikeln med ursprung från en svensk forskargrupp.

Nominering

Nominering sker via e-mail till: david.smekal@akademiska.se
Deadline för nominering är 10 maj. Nomineringen skall, förutom namn-, telefon- och adressuppgifter för både den nominerade och den nominerande, innehålla en skriftlig motivering om högst 300 ord. Den nominerade artikeln skall även bifogas i PDF-format.

Rapportering

Mottagare av stipendierna skall under det följande året kortfattat, till Svenska intensivvårdssällskapet återrapportera, på vilket sätt stipendiet befrämjat författarens fortsatta forskningsarbete.