Kalendarium

Ultraljudskurs Advanced (2019)

Datum: 25 - 26 nov, 2019

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna


Ultraljudskurs Basic (2019)

Datum: 25 - 26 nov, 2019

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna


Att bedöma i klinik: ”Train-the-Trainers” (2019)

Datum: 4 - 6 dec, 2019

Plats: Stockholm


SAFT: Obstetrik (2019)

Datum: 6 dec, 2019

Plats: Lund


15:e Örebrodagarna i praktisk regional anestesi (2019)

Datum: 9 - 11 dec, 2019

Plats: Universitetssjukhuset, Örebro


ST-kurs: Traumaanestesi 2019

Datum: 9 - 12 dec, 2019

Plats: Nya Karolinska Universitetsjukhuset, Solna / Stockholm


SAFT: Hemodynamik inklusive ekokardiografi (2020)

Datum: 10 jan, 2020

Plats: Lund


Ekokardiografi och lungultraljud för anestesiologer (2020)

Datum: 20 jan - 28 feb, 2020

Plats: Malmö universitet, Institutionen för biomedicinsk vetenskap


ST-kurs i obstetrisk anestesi (2020)

Datum: 3 - 6 feb, 2020

Plats: Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm


Forskningsforum

Datum: 6 - 7 feb, 2020

Plats: Umeå


SAFT: Regionalanestesi (2020)

Datum: 14 feb, 2020

Plats: Lund


SAFT: ÖNH/Luftväg (2020)

Datum: 13 mar, 2020

Plats: Lund


1 2 3 4