Karin Löwhagen

Karin Löwhagen

031 – 342 10 00

 

karin.lowhagen@vgregion.se

Med Dr, Överläkare, Verksamhetschef
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal

Inledde sin bana med specialistutbildning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och disputerade 2010 vid Sahlgrenska Akademin med en klinisk avhandling om mekanisk ventilation med fokus på lungrekryteringsmanövrar och optimalt PEEP på lungsviktande patienter på IVA samt på patienter med morbid obesitas som genomgick kirurgi. Är specialistläkare sedan 2006, därefter arbetat kvar på Sahlgrenska, mestadels på IVA, varit medicinskt ledningsansvarig läkare på Postoperativa intensivvårdsavdelningen, har gått SSAI’s fortbildningsprogram inom intensivvård. Efter att ha gått VGR’s chefkandidatprogram arbetat som sektionschef SU/Mölndal 2017-april 2021. Sedan dess verksamhetschef SU/Mölndal. Sitter också i styrelsen för Svenska Intensivvårdsregistret (SIR).