Akademimöte

Akademimötet i hålls två gånger årligen: en gång under våren och en gång under hösten i anslutning till SFAI & AnIva-veckan i september. Delar av mötet hålls då också tillsammans med Mötet för Chefer & Ledare, då de båda delarna är så beroende av varandra och många frågor behöver ett gemensamt forum. Syftet med Akademimötet är bland annat att synliggöra den akademiska delen i den kliniska verksamheten, säkerställa den akademiska återväxten, integrera vetenskaplig verksamhet och nyheter inom fältet i kliniken samt att få med verksamhetschefernas syn på akademin och samverkan.