Verksamhetschefsmötet ändrar skepnad och byter namn

Datum: 23 - 24 sep, 2015

Plats: Läkarsällskapet

Höstens verksamhetschefmöte ligger som vanligt i anslutning till SFAIveckan, men denna gång direkt efter avslutad kongress, dvs på eftermiddag/kvällen den 23/9 samt till och med lunch den 24/9. Mötet byter även inriktning och namn till Möte för Anestesi/IVAledare i Sverige och välkomnar därmed inte bara verksamhetschefer utan även läkarchefer och medicinska chefer från landets kliniker.

Vid årets möte kommer stort fokus ligga på ramar för och planering av fortbildning för specialister. Struktur runt fortbildning är snart ett krav som alla klinikchefer står inför.

SIR respektive SPOR kommer att ha längre redogörelser avseende nationella outcome data inom sina respektive områden och utformandet av riktlinjer kommer att diskuteras.

Mötet hålls i Läkarsällskapet stora sal, Klara Östra kyrkogata 10, kl 16:00-19:00 den 23/9 samt 09:00-12:00 + lunch den 24/9.

På kvällen den 23/9 intas gemensam middag på Sällskapet, Arsenalgatan 7.

Välkomna!