11:e Örebrodagarna i praktisk regional anestesi, ”Hands-on” workshops

Datum: 30 nov - 2 dec, 2015

Plats: Universitetssjukhuset, Örebro

Örebrodagarna Målgrupp

Anestesiologer, max 20 deltagare

Delmål

1,2,3,5,8

Kursledare

Överläkare Ján Kuchálik, specialistläkare Malin Ugarph-Edfeldt och specialistläkare Henrik Öhrström, Anestesi- och intensiv­vårds­kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.

Innehåll

Örebrodagarna riktar sig främst till anestesiologer som ännu inte har så stor erfarenhet av perifera blockader. Efter kursen är målet att kursdeltagarna ska ha praktisk kunskap om de vanligaste perifera blockaderna i övre och nedre ­extremiteter med ultraljudsledd teknik.
I kursprogrammet ingår en kort teoretisk genomgång av blockadteknik och anatomi.
Ett moment är att via videoöverföring från operationssal få följa då instruktörer lägger perifera blockader på patienter, och ställa frågor i direkt anslutning till det. Under en förmiddag utförs under handledning olika perifera blocka­der på sövda grisar med ultraljuds- och nervsti­muleringsteknik. Stor vikt läggs vid praktisk träning med ultraljud på frivilliga försökspersoner.
Kursen har hög lärartäthet för att ge förutsättning till god praktisk handledning, direkt kommunika­tion och diskussion. Våra instruktörer kommer från Norge, Danmark och Sverige, vilket bidrar till att flera synsätt presenteras.

Kursavgift

9.900:- exkl. moms. Lunch, fika och middag (1 kväll) ingår i kursavgiften.

Anmälan

E-post till ing-marie.dimgren@orebroll.se eller Ing-Marie Dimgren, Anestesi- och inten­siv­vårds­klini­ken (Adm), Universitetssjuk­huset, 701 85 Örebro. Uppge befattning, tjänsteställe och ev. medlemskap i SFAI. Ange i vilken omfattning du har lagt perifera blockader tidigare och med vilken teknik!

Kontaktperson

Ing-Marie Dimgren, tel 019-602 11 21, ing-marie.dimgren@regionorebrolan.se

Sista anmälningsdag

16 oktober 2015. Först till kvarn gäller. Kursplats bekräftas i brev. Kurs­ledningen förbe­håller sig rätten att ställa in kursen vid få anmälningar.
Eventuella restplatser kan besättas även efter 16 oktober.

Obs! Anmälan är bin­dande.

 

Örebrolllogo