Neuroanestesi och neurointensivvård – Fulltecknad

Datum: 25 - 28 apr, 2016

Plats: Linköping

Kursen är fulltecknad. Endast reservplats kan erbjudas.

Innehåll
Kursen omfattar grundläggande cerebral fysiologi och patofysiologi, teoretisk och praktisk anestesi inklusive anestesi vid intrakraniell tryckstegring, genomgående principer för och monitorering vid neurokirurgisk och neurologisk intensivvård, akut och prehospitalt omhändertagande inklusive transportmedicin, samt neuroradiologi, outcome efter neurointensivvård och hjärndödsdiagnostik.
Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier samt fullskalesimulering, och avslutas med examination.
Kursen motsvarar för specialistutbildning i anestesi och intensivvård delmål 11 (SOFS 2008:17 och Utbildningsboken, SFAI 2009).

Kursen vänder sig främst till ST-läkare i anestesi, men även ST-läkare i neurokirurgi, neurologi och rehabiliteringsmedicin samt specialister är välkomna att delta. ST-läkare med kort förväntad återstående tid av ST samt de som inte har klinisk tjänstgöring i neuroanestesi och neurointensivvård kan beredas företräde.

Arrangörer är Intensivvårdskliniken, Operationskliniken och Neurokirurgiska kliniken, alla vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Ansökan
Ansökan på SFAI:s kursblankett insändes till sekreterare Angelica Gunnarsson, Intensivvårdskliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Sista ansökningsdag
15 mars 2016

Kursavgift
SEK 7000 exkl. moms, återbetalas ej vid avanmälan efter 10 april 2016

Kontakt
För ytterligare information, kontakta specialistläkare Fredrik Ginstman, Intensivvårdskliniken, US Linköping fredrik.ginstman@regionostergotland.se

Mycket välkomna!