Akut nefrologi & dialys inom intensivvård

Datum: 5 - 7 dec, 2016

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna: Kirurgisalen A6:04

Datum
5-7 december 2016

Plats
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna: Kirurgisalen A6:04

Målgrupp
Seniora ST-läkare och nyblivna specialister inom anestesi- och intensivvård. Även läkare inom njurmedicin kan beredas plats.

Kursledare
Claire Stigare and Max Bell

Kursadministratör
Nadine Khammari
claire.rimes-stigare@karolinska.se, nadine.khammari-heuman@karolinska.se
Tel : 08-517 72066
Adress : ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 171 76 Stockholm

Innehåll
För åttonde året ges kursen Akut Nefrologi & Dialys inom Intensivvården. Kursen hålls av företrädare för Karolinska Intensive Care Nephrology Group. Tonvikten har lagts på indikationer, principer och val av akut dialys för olika tillstånd inom intensivvården. Användandet av interaktiva patientfall är genomgående under kursen.
Målbeskrivning
Målsättningen är att deltagaren efter genomgången kurs skall:

  • Kunna värdera behovet av akut dialys vid olika intensivvårdskrävande sjukdomstillstånd samt ha kunskap om vanliga problem i samband med kontinuerlig dialysbehandling
  • Kunna ordinera kontinuerlig dialys i adekvat dos till svårt sjuka intensivvårdspatienter
  • Förstå principerna bakom olika dialysmodaliteter
  • Ha kännedom om basal njurfysiologi samt patofysiologin vid akut njursvikt
  • Kunna bedöma nivån av vanliga biokemiska markörer vid akut njursvikt
  • Förstå principerna bakom läkemedelsdosering och nutrition vid akut njursvikt och dialys
  • Kunna bedöma val av kärlaccess (lokalisation, begränsningar, komplikationer) för kontinuerlig dialysbehandling
  • Förstå för- och nackdelar med olika typer av antikoagulantia vid kontinuerlig dialysbehandling

Kursen uppfyller målen 1,2,4,6 i utbildningsboken.

Undervisningsform
Föreläsningar, interaktiva patientfall.

Språk
Svenska och Engelska

Kursavgift
8500: – exklusive moms för SFAI medlem. 9000: – för övriga.

Anmälan
Anmälan är bindande.
Använd elektronisk anmälningsblankett på kurshemsidan www.akutdialyskursen.se
Vid problem kan SFAI´s generisk anmälningsblankett användas.