BAS Simulatorkurs för akuta anestesiologiska tillstånd (baskurs10)

Datum: 10 - 12 maj, 2016

Plats: Örebro

Att förebygga och hantera Brådskande Anestesiologiska Situationer

basbild-300x279

Målgrupp

Specialister (<5 år efter examen), och ST-läkare inom anestesi/IVA.

Kursupplägg

1. Inläsning av manual före kursen
2. Pretest
3. Kurs i 3 dagar. Mest simulering, även luftvägsworkshop.
4. Posttest

Kursen berör ST-delmål

1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16 , 17

Kursdeltagarna ska efter kursen

  • Ha simuleringserfarenhet av de flesta anestesiologiska kriser
  • Ha fått möjlighet att förbättra sina ’icke-tekniska’ färdigheter, dvs arbeta systematiskt,
    samarbeta och leda när det blir kris
  • Vara faktamässigt uppdaterade

Anmälan

Via baskurs.org

Kursmanualen till BAS kurserna är tillgänglig via baskurs.org för de deltagare som gått kursen alternativt registrerat sig via info@baskurs.org

Information / Frågor

info@baskurs.org

Avgift

13750kr + moms (Tilläggsavgift om inte medlem i SFAI). SFAI-medlem har alltid förtur till kursplats.

Sista anmälningsdag

28 februari 2016