BAS Simulatorkurs för akuta anestesiologiska tillstånd (baskurs7) – FULLTECKNAD

Datum: 6 - 8 okt, 2015

Plats: Umeå

Att förebygga och hantera Brådskande Anestesiologiska Situationer

basbild-300x279En kurs på tre dagar, som använder sig av bl. a. simulering och falldiskussion. Kursdeltagare får en kursmanual som täcker:

  • Förberedelse inför anestesi
  • Att hantera ‘generiska’ kriser systematiskt, inkl Crisis Management
  • Att behandla specifika kriser (arytmi, blödning, MH mm.)

Kursen berör ST-delmål 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16 och 17.

SFAI-medlem har alltid förtur till kursplats. Se bilaga nedan för utförliga regler angående anmälan och turordning.

Kursmanualen till BAS kurserna är tillgänglig via www.baskurs.org för de deltagare som gått kursen alternativt registrerat sig via info@baskurs.org

DETTA KURSTILLFÄLLE ÄR FULLTECKNAT!