Crashkurs European Diploma

Datum: 31 aug - 4 sep, 2015

Plats: Karolinska sjukhuset Solna, Stockholm

I höst arrangeras för fjärde året en SFAI-kurs inför European Diploma in Anesthesia and Intensive Care del l. Kursen erbjuder, i föreläsningsform, en komprimerad utbildning som har som målsättning att täcka in de områden som berörs vid både den kliniska och den teoretiska delen av tentan. Strategier inför den muntliga European Diploma in Anesthesia and Intensive Care del ll kommer också att beröras.

De flesta föreläsare kommer ifrån Karolinska Universitetssjukhuset, men vi har även bjudit införeläsare ifrån Lund, Umeå, Uppsala och Göteborg. Tanken är att lättare kunna fräscha upp sina kunskaper och ge en bra plattform att utgå ifrån då man startar sin inläsning till skrivningen. Kursen är också öppen för de som bara önskar en uppfräschning och uppdatering av sina anestesikunskaper.

Berörda delmål

1,2,3,4,5,6,8

Anmälan

Elektronisk anmälan på www.crashkursen.se  (Observera att anmälan är bindande)
Sista anmälningsdag 1 juni 2015.

Kursavgift

8900kr exkl. moms för medlemmar i SFAl, 9800kr exkl. moms för icke-medlemmar i SFAl.

Kontaktperson

Peter Gottfridsson
peter.gottfridsson@vll.se
Caroline Jintoft
caroline.jintoft@vgregion.se

Anna Wennmo
anna.wennmo@karolinska.se

 

Mer information

www.crashkursen.se