Den svåra luftvägen – fortsatt platser kvar!

Datum: 4 - 7 maj, 2015

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/S, Göteborg

Alternativa datum för kursen: 24-27 Augusti 2015

Målgrupp: En baskurs för ST-läkare i framförallt anestesiologi och intensivvård, men även ÖNH, samt nyblivna specialister som vill ha ett samlat fokus på svåra luftvägar. Helst bör man ha arbetat cirka 12 månader med anestesi som blivande anestesiolog före kursstart.

Kursledare: Per Nellgård, Öl, Med.Dr. TOP/TIVA
per.nellgard@vgregion.se
Tel: 031-3428146, 0703-286563
Adress: Blå stråket 7, 4:e vån, SU,
Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg

Innehåll: Under kursen lär du dig hur man gör en adekvat bedömning av luftvägarna och hur man hanterar den ”svåra” luftvägen. Den nya svenska luftvägsalgoritmen, luftvägskort och Anestesiproblemkort gås igenom. Du lär dig metoder för att upprätthålla fria luftvägar men med speciell fokus på fiberendoskopisk intubation. En mängd olika hjälpmedel för att hantera den ”svåra luftvägen” kommer att demonstreras och finnas tillgänglig för praktisk träning i mindre grupper (simulator och klinisk fiberintubation), vilket varvas med teoretiska föreläsningar och falldiskussioner. En förmiddag får man koniotomera och trakeotomera gristrachea. På kvällen (kl. 16-20) den 5 maj respektive den 25 augusti har vi en praktisk workshop med ”luftvägsprylar” och de vanligaste videolaryngoskopen, samt god buffé.

Uppfyller målen 1, 2, 3, 4, 6 & 9 i utbildningsboken.

Kursutvärdering tidigare kurser: Helhetsbedömning: 5,3-5,4 och ”kan kursen rekommenderas?” 5,4-5,8 (av 6,0) vid 2014 års kurser.

Kostnad: 11.000kr + moms, som faktureras av SFAI Verksamheter AB.