Grundläggande intensivvårdskurs

Datum: 3 - 6 apr, 2017

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Målsättning
Att ge grundläggande kunskaper inom modern intensivvård. Interaktiva föreläsningar med genomgång av bakomliggande fysiologi, diagnostik och behandling varvas med diskussioner kring patientfall. Även etiska överväganden kommer att beröras.

Fokus kommer att ligga på akut behandling av allvarlig andnings- och cirkulationssvikt inklusive septisk chock.

Delmål
Kursen omfattar delar av delmålen: SOFS 2008:19; 1, 2, 4, 6, 9 och SOFS 2015:8; B3, C1, C2, C4, C6 och C9.

Målgrupp
För ST-läkare i början av, eller som ännu inte har påbörjat, sin specialistutbildning inom anestesiologi. Intresserade från andra specialistutbildningar är också välkomna.

Kursledare
Sten Rubertsson, David Smekal samt Miklos Lipcsey.

Ansökan

Skickas till

Katja Andersson
ANIVA
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Sista ansökningsdag är den 31 december 2016. Anmälan ska ske på ”Anmälningsblankett till fria SK-kurser för ST-läkare anordnade på uppdrag av SFAI”. Ange antal tjänstgöringsmånader inom anestesi- och intensivvård vid kursstart. Flest antal tjänstgöringsmånader är meriterande vid antagning.

Kursavgift preliminärt 8500 kr ex moms för SFAI-medlem och 9000 kr ex moms för övriga. Boken ”Intensivvård” under redaktion av Anders Larsson och Sten Rubertsson ingår i kursavgiften och kommer att sändas ut till deltagarna före kursstart.

 

Kontaktperson
katja.andersson@surgsci.uu.se, tfn 018-6112944.