Grundläggande intensivvårdskurs – Fulltecknad

Datum: 4 - 7 maj, 2015

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Innehåll

Kursens målsättning är att ge grundläggande kunskaper inom modern intensivvård. Föreläsningar med genomgång av bakomliggande fysiologi, diagnostik och behandling varvas med interaktiva diskussioner kring patientfall.
Fokus kommer att ligga på akut behandling av allvarlig andnings- och cirkulationssvikt inklusive septisk chock.
Målgrupp: För ST-läkare i början av, eller som ännu inte har påbörjat, sin specialistutbildning inom anestesiologi. Intresserade från andra specialistutbildningar är också välkomna.

 

Delmål

Kursen omfattar delar av delmålen: 2,4,6

 

Kursledare

Sten Rubertsson och Anders Larsson

 

Kursavgift

preliminärt 8500 kr ex moms för SFAI-medlem och 9000 kr ex moms för övriga

 

Anmälan – Fullteckad!

Sker på ”Anmälningsblankett till fria SK-kurser för ST-läkare anordnade på uppdrag av SFAI”. Ange antal tjänstgöringsmånader inom anestesi- och intensivvård vid kursstart. Flest antal tjänstgöringsmånader är meriterande vid antagning.

Ansökan sänds till:
Katja Andersson
Anestesi och intensivvård
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

 

Kontaktperson

katja.andersson@surgsci.uu.se, tfn 018-6112944

 

Sista ansökningsdag

31 januari 2015