Grundläggande kurs i regionalanestesi

Datum: 13 - 16 apr, 2015

Plats: Anestesikliniken Danderyds Sjukhus, Stockholm

– det du behöver veta som färdig anestesiolog!

Plats: Anestesikliniken Danderyds Sjukhus

Målgrupp: ST-läkare och nyblivna specialister som önskar grundläggande utbildning i regionalanestesi, såväl teoretisk som praktisk, inklusive ultraljudsträning.

Kursledare: SFRA, Svensk Förening för Regionalanestesi (nybildad delförening till SFAI 2014).

E-post: SFRA.kurs@gmail.com

Kurssekreterare: Jenny Arhammar, specialistläkare Anestesikliniken, Danderyds Sjukhus.

Ur kursinnehållet:

  • Farmakologi
  • Fysiologi & Anatomi
  • Centrala nervblockader
  • Perifera nervblockader
  • Nervstimulering
  • Ultraljudsteknik
  • Komplikationer
  • … samt ca 50% av tiden i form av gruppvis hands-on träning.

Föreläsare kommer från SFRA, representerande ett flertal sjukhus runt om i landet, såsom PA Lönnqvist (Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm); Lars Walén (Umeå); Auris Pelanis (Mölndal); Malin Ugarph-Edfeldt (Örebro); Sonja Ljesevic-Nikoletic (Huddinge); Patrick Schuldt (Uppsala); Martin Hjälm och Inga Fredriksson (Danderyd); Christian Bergek (Linköping).

Kursen uppfyller följande mål i utbildningsboken: 1, 2, 3, 5, 8.

Antal platser: 25 st – först till kvarn!

Boende: bokas och betalas separat; ingår inte i kursavgiften.

Anmälan: Senast 15-01-31

Kostnad: 8000:- + moms, faktureras av SFAI Verksamheter AB.

 

Bakgrund: Vi har nyligen startat en SFAI-delförening i regionalanestesi, bland annat för att öka kunskaperna om, utbildningen i, forskningen kring och spridningen av regionalanestesi. Det görs redan en del utbildning i ämnet runt om i landet, men på vissa ställen verkar det ändå vara en brist på utbildningsmöjligheter. Vi upplever också att de mer teoretiska delarna inte alltid hinns med. Som ett komplement vill vi därför erbjuda en kurs som både ger en god teoretisk grund till regionalanestesin och går igenom de viktigaste perifera blockaderna samt ger gott om tid för praktisk träning.

(Vi hoppas också snart kunna återkomma med en kurs i avancerad regionalanestesi. Håll utkik!)

 

Med vänlig hälsning från SFRA – Svensk Förening för Regionalanestesi.