Hjärtsvikt inom anestesi & intensivvård ur ett svenskt perspektiv

Datum: 21 okt, 2016

Plats: Läkarsällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Ung i SFAI inbjuder till utbildningsdag/refresher course på temat Hjärtsvikt.

Utbildningen sker i heldagsform på Läkarsällskapet i Stockholm, 21 oktober 2016.

Elektronisk anmälan:

Anmälan till hjärtsvikt inom anestesi-och intensivvård 21/10 2016

Bifogade filer