KlinSim – Möte om Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Datum: 17 - 18 mar, 2016

Plats: Helsingborg, Sverige

Välkommen till Helsingborg och två intressanta dagar på Elite Hotel Marina Plaza. Hotellet ligger i omedelbar anslutning till resecentrum, så vi rekommenderar att ta tåget.

Den 16 mars träffas arbetsgrupperna för fördjupning inom våra huvudfrågor,precis som tidigare år. Du anmäler dig till detta i samband med anmälan till konferensen.

 

 

Mer information på mötets hemsida

Välkommen hälsar organisationskommittén i Skåne!