Kurs avseende smärta och smärtbehandling för ST-läkare och juniora specialister

Datum: 19 - 22 okt, 2015

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Sahlgrenska, Göteborg

Målgrupp : Framförallt ST-läkare som inte får smärtenhetsplacering och yngre specialister med smärtbehandlingsintresse.

Kursledare : Per Nellgård, Öl, Med.dr. Kärl-Thorax, Sektion TOP/TIVA.
per.nellgard@vgregion.se
Tel: 031-342 81 46, 0703-28 65 63
Adress: Blå stråket 5, 4:e vån, SU/S,
Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg

Kurssekreterare : Lukas Lannemyr, Specialistläkare Kärl-Thorax,
Sektion TOP/TIVA.
lukas.lannemyr@vgregion.se
Tel: 031-342 88 60
Adress: Blå stråket 5, 4:e vån, SU/S,
Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg

Innehåll : Ungefär halva kursen ägnas åt akut och postoperativ smärta, medan den andra halvan ägnas åt långvarig och malign smärta, samt obstetrisk smärtbehandling. Smärtfysiologi och -farmakologi blandas med andra behandlingsalternativ.

Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare och yngre specialister i anestesi och intensivvård men är även öppen för andra specialiteter med smärtintresse.
Kursens ges vid An/Op/IVA och TOP/TIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Sahlgrenska i samarbete med multidisciplinära smärtenheten vid SU/Östra och Dagkirurgen, SU/Mölndal.

I lärarstaben finns Olaf Gräbel och Paulin Andrell, Smärtenheten, SU/Ö, Peter Dahm och Christopher Lundberg, AnOpIVA, SU/S, Meta Brattwall, Dagkirurgen, SU/M, Gunnar Eckerdal, Palliationsteamet, samt Lukas Lannemyr och Per Nellgård, TOP/TIVA, SU/S.

Under förmiddagarna hålls föreläsningar, medan stora delar av eftermiddagarna ägnas åt falldiskussioner och demonstrationer i mindre grupper. Kursdeltagarna uppmanas att ta med egna fall för att få ett större engagemang och bredd på behandlingstraditioner.

Kursen uppfyller delmålen 1, 3, 5, 8 & 12 i utbildningsboken.

Sista ansökningsdag : 31 maj 2015 och besked om antagning lämnas inom en månad. Ansökan är bindande. Använd gärna bifogad ansökningsblankett och sänd den till Per Nellgård.

Kostnad: 8.000:- + moms, som faktureras av SFAI Verksamheter AB.

Bifogade filer