Modern luftvägshantering för specialister

Datum: 12 - 15 sep, 2017

Plats: Marstrand

Marstrand

 

Under senare år har vi inom anestesin fått fler och mer avancerade hjälpmedel för att klara en svår luftväg. Detta har förändrat vårt sätt att klara av både en akut såväl som en elektiv svår luftväg och algoritmerna för svår luftväg har ändrats nationellt såväl som internationellt. Vi har, i intention med Läkarförbundet och SFAIs rekommendationer, genomfört en postgraduatekurs för anestesiologer som arbetar i en bakjoursposition under våren 2013, 2014 och hösten 2015. Då kurserna blev mycket uppskattade och då antalet sökande översteg antalet som kunde delta, kommer vi åter genomföra en kurs i Modern Luftvägshantering.

Kursen är uppbyggd kring flera workshops och hands-on övningar.  Föreläsningar är kopplat till fallbeskrivningar från deltagarna med följande diskussioner och problemlösningar. Kursen genomförs på Marstrands Havshotell.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dem som nyligen kommit in i bakjoursarbetet, men också till dem som arbetat flera år med dessa frågor och behöver eller vill diskutera med andra erfarna kollegor.

Ansökan
Anmälan görs till Katarina Hallén, katarina.hallen@vgregion.se på speciell ansökningsblankett.

Kursavgift
SEK 15 000 exkl. moms.

Arrangörer

Styrelsen för SFAIs delförening SFAIÖP. Ordförande Katarina Hallén. Katarina.hallen@vgregion.se

 

Mycket välkomna!