Sepsis: State of the art 2017

Datum: 2 - 5 okt, 2017

Plats: Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Fri SK-kurs med de senaste forskningsrönen anpassade till klinisk vardag för anestesiologer/intensivister.

Kursen syftar till att ge en avancerad och omfattande kunskap om intensivvårdskrävande sepsis med avseende på patogenes, patofysiologi och klinisk handläggning. Katedrala föreläsningar varvas med fallbeskrivningar och scenarioövningar. Målgrupp är huvudsakligen ST-läkare inom anestesi/intensivvård men specialister och intresserade från andra specialiteter kan också beredas plats om möjlighet finns.

Berör delmål 1, 2, 3, 4, 6 och 9.

Föregående års kurs fick i genomsnitt 5,3 av 6 på frågan om kursen rekommenderas till kollega.

Anmälan
göres senast den 1:a september 2017 på ”Anmälningsblankett till fria SK-kurser för ST-läkare anordnade på uppdrag av SFAI”. Ange antal tjänstgöringsmånader vid kursstart.

Kursavgift 9 500 kr + moms för medlem i SFAI, för icke-medelm 10 000 kr + moms.

Ansökan sändes till:
Katja Andersson
Anestesi & Intensivvårdskliniken
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Kontaktperson
Katja.Andersson@surgsci.uu.se
018-6112944

Kursledare
Miklos Lipcsey
miklos.lipcsey@surgsci.uu.se

Robert Frithiof
robert.frithiof@surgsci.uu.se

Bifogade filer