SK-kurs: Grundläggande anestesi

Datum: 14 - 18 nov, 2016

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund

 

Kursledare: Mikael Bodelsson och Sigurdur Benediktsson
Address: Intensiv- och perioperativ vård, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 221 85 Lund
Tel: 046-171568, Susann Osváth, kursadministrator
E-post: anestesi.sus.lund@skane.se

Innehåll: Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom bland annat preoperativ bedömning, anestesiologisk farmakologi, smärtbehandling, obstetrisk och akut anestesi, anestesi till hjärtsjuka, anestesiologisk fysik, barnanestesi och materialkännedom.
Kursen har tyngdpunkten på katedrala föreläsningar men dessa varvas med lärande i grupp i form av seminarier, demonstrationer och hands-on övningar.

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till ST-läkare i början av sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård. Om antalet sökande överstiger kursplatserna kommer omvänd prioritering att praktiseras, dvs. sökande med kortast tid inom specialiteten har företräde.

Sista anmälningsdag: 2016-08-31

Pris: 11 500 kr inklusive moms.