SK-kurs i neuroanestesi och neurointensivvård

Datum: 15 - 18 maj, 2017

Plats: Linköping

Kursen omfattar grundläggande cerebral fysiologi och patofysiologi, teoretisk och praktisk anestesi inklusive anestesi vid intrakraniell tryckstegring, genomgående principer för och monitorering vid neurokirurgisk och neurologisk intensivvård, akut och prehospitalt omhändertagande inklusive transportmedicin, samt neuroradiologi, outcome efter neurointensivvård och hjärndödsdiagnostik.

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier samt simulering, och avslutas med examination.

Kursen motsvarar för specialistutbildning i anestesi och intensivvård delmål 11 (SOFS 2008:17 och Utbildningsboken, SFAI 2009).

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till ST-läkare i anestesi, men även ST-läkare i neurokirurgi, neurologi och rehabiliteringsmedicin samt specialister är välkomna att delta. ST-läkare med kort förväntad återstående tid av ST samt de som inte har klinisk tjänstgöring i neuroanestesi och neurointensivvård kan beredas företräde.

 

Ansökan
På SFAI:s kursblankett insändes till sekreterare Angelica Gunnarsson, ANOPIVA, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping, senast den 31 mars 2017.

Kursavgift
SEK 7000 exkl. moms, återbetalas ej vid avanmälan efter 1 maj 2017.

 

Arrangörer
ANOPIVA och Neurokirurgiska kliniken, alla vid Universitetssjukhuset i Linköping. För ytterligare information, kontakta specialistläkare Fredrik Ginstman, ANOPIVA, US Linköping fredrik.ginstman@regionostergotland.se

 

Mycket välkomna!