SK-kurs i Pediatrisk anestesi och intensivvård inklusive kurs i A-HLR för barn

Datum: 16 - 19 mar, 2015

Plats: Skånes Universitetssjukhus (SUS), Lund

Kursen arrangeras av Barnanestesienheten vid Barn- och Ungdomssjukhuset i Lund tillsammans med Svensk Förening för Barnanestesi och Intensivvård (SFBABI) och administreras av SFAI Verksamheter AB.

Målgrupp: ST-läkare inom anestesi och intensivvård. ST-läkare utan barnanestesiplacering äger företräde.

Kursinnehåll: Kursen berör grundläggande aspekter på pediatrisk anatomi, fysiologi samt patofysiologi för tillämpning inom anestesi och intensivvård. Specifikt kommer bland annat sepsisbehandling, vätsketerapi, analgesi/sedering, regionala blockader, luftväg, anestesiinduktion/- underhåll, respiratorbehandling, cirkulatoriskt stöd och kärlaccess att belysas. Således behandlas utbildningsbokens delmål 11 för pediatrisk specialanestesi. Endagskursen ”Avancerad-HLR till barn” kommer att ges måndagen den 16/3 och fredagen den 20/3 för deltagare som inte gått denna utbildning tidigare. Närmre instruktioner följer efter antagning.

Krav för godkänd kurs: Full närvaro samt genomgången webbutbildning ”A-HLR till barn”.

Kursansvarig: David Grubb; 046-178224; david.grubb@skane.se

Kurssekreterare: Theodor Sigurdsson; 046-178248; theodor.sigurdsson@skane.se

 

Avgift: 8000 kr + moms. Avgiften inkluderar fika, lunch, kursmiddag, kurspärm och USB-minne.

 

Anmälan: Maila en anmälan till kursansvarig och bifoga ifylld ”Ansökningsblankett till kurser för ST- läkare och specialister”. Uppge eventuellt önskemål för datum av ”A-HLR till barn”. Anmälan är bindande. Sista ansökningsdatum 150216. Mottagen kursanmälan bekräftas via mail. Besked om plats på kursen senast 150223.