SLS Etikdag 2023: Vårdplatsbrist – vad är det etiska problemet?

Datum: 30 nov, 2023

Plats: Karolina Widerströmsalen, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Under dagen fokuserar vi på vårdplatsbristen och de etiska problem som den kan ställa oss inför. Vi kommer att få ta del av det internationella perspektivet utifrån olikheter, likheter samt initiativ till lösningar. Vidare kommer vi höra om orsaker till vårdplatsbristen från olika perspektiv, och hur vi kan räkna på konsekvenserna av att vara för få medarbetare i förhållande till vårdens uppdrag. Vi ställer oss också frågan vad det gör med oss som kollegor i en stor sjukvårdsorganisation när vi har svårt att flytta våra patienter mellan akutmottagningar, vårdavdelningar och IVA-avdelningar för att det är fullt överallt. Hur påverkar friktionen och stressen våra samarbeten, och vad kan vi göra åt det?

Tid: Torsdag den 30 nov 2023 kl. 10.00–15.00

Medverkande: Åsa Olsson, utredare, Socialstyrelsen, Dan Andersson, författare, tidigare chefsekonom LO, Jonathan Siverskog, fil dr i hälsoekonomi, Centrum för hälsoekonomisk forskning, Uppsala universitet, Johan Stormdal Starck, ST läkare akutsjukvård SÖS,
Katarina Strid Överläkare IVA Näl,
med flera.

Moderatorer: Anders Castor, ordförande SLS delegation för medicinsk etik, och Christofer Lindholm, ordförande Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd.

Fullständigt program publiceras på SLS webb i slutet av augusti/början av september: www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/

TID: Torsdagen den 30 november kl. 10.00–15.00
PLATS: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
KOSTNAD: 1000 kr (medlem SLS eller SLF), 1500 kr (ej medlem). Vi erbjuder ett begränsat antal platser kostnadsfritt till medlemmar i KUF, SLF student och SYLF. Lättare förtäring samt för- och eftermiddagskaffe ingår.
KONTAKTPERSON: LiIlian Lindberg, lilian.lindberg@sls.se
ARRANGÖRER: Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik samt Sveriges läkarförbunds etik- och ansvarsråd.

Mer information och anmälan