ST-kurs i allmän intensivvård, Lund 2018

Datum: 15 - 18 okt, 2018

Plats: Skånes Universitetssjukhus, Lund

Kursledare: Björn Bark, Thomas Kander

Adress: Intensiv- och perioperativ vård, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 221 85 Lund
Tel: 046-17 11 56, Fax 046-17 60 51
E-post: iva.sus.lund@skane.se
Innehåll: Kursen behandlar bland annat basal fysiologi vid kritisk sjukdom, sepsis, ARDS, skallskador, kardiell svikt, akut njur- och leversvikt, nutrition, intoxikationer och etiska problem och frågeställningar inom intensivvården. Kursen ges huvudsakligen som katedrala föreläsningar.

Kursen berör följande delmål: a2, a5, b3, c1, c2, c4, c6, c9, c11. Gamla utbildningsboken: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19.
Målgrupp: Kursen vänder sig främst till ST-läkare i anestesi och intensivvård i slutet av sin specialistutbildning. Andra specialiteter är välkomna att söka.
Kursvärdering: Helhetsbetyg 5,0 och rekommendationsgrad 5,2 av 6 vid senaste kurstillfället 2017.
Sista anmälningsdag: 2018-08-31
Pris: 8 500 kr + moms