ST-kurs interventionell kardiologi

Datum: 21 - 25 nov, 2016

Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 20A, Göteborg

Kursbeskrivning
Vår 5-dagars kurs ger en introduktion till indikationer och utförande av invasiva metoder inom kardiologi såsom koronarangiografi, PCI, TAVI, förmaksplugg, perkutan intervention vid mitralisstenos och mitralisinsufficiens, högerkateterisering, perikardpunktion och akut pacemakerinläggning.
Kursen förmedlar grundläggande inblick i det tekniska genomförandet av, indikationer för och komplikationer vid vanligt förekommande invasiva metoder inom kardiologi. Vi blandar föreläsningar med frekventa livesändningar från PCI- labbet och praktiska övningar och kommer ha ett begränsat antal deltagare för att skapa en interaktiv atmosfär med tid för diskussion. Alla som undervisar tjänstgör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med stor teoretisk och praktisk erfarenhet i de beskrivna metoderna och i undervisning av kandidater, ST-läkare och specialistläkare. I Lipus-utvärderingen från kursen 2015 (45 deltagare) blev den genomsnittliga bedömningen av ”kursen som helhet” 5,5/6 och av ”skulle du rekommendera kursen till en kollega i din situation” 5,6/6.
Kursen är tänkt som en del av ST-grundutbildningen för alla ST-läkare kardiologi, internmedicin och akutsjukvård, dvs inte bara för de som vill bli interventionist. ST inom narkos el toraxkirurgi eller intresserade specialister är också mycket välkomna och har tidigare deltagit.

Anmälan
http://sahlgrenska.se/utb-hjartakarl senast 2016-10-14

Avgift
12.900 kr exkl. moms.
Luncher, kaffe och kursdokumentation ingår.

Kontakt
Agneta Alexandersson
Kursassistent Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kardiologi, Utvecklingscentrum
Per Dubbsgatan 14, 41345 Göteborg
031-342 74 20
agneta.e.alexandersson@vgregion.se

Mer utförlig beskrivning samt övriga detaljer, klicka här.

Bifogade filer