Svenska Kardiovaskulära Vårmötet

Datum: 22 - 24 apr, 2015

Plats: Conventum, Örebro

Som ordförande i organisationskommittén har jag glädjen att kunna presentera det vetenskapliga programmet för Svenska Kardiovaskulära Vårmötet som äger rum 22-24 april på Conventum, centralt i Örebro. Jag vill också passa på att tacka alla som skickat in symposieförslag, med Er hjälp kan vi även i år erbjuda ett program med både djup och stor bredd.

Abstract till Vårmötet kan skickas in via denna hemsida till och med 15 februari. NYTT för i år är bl. a ”Fallpresentationer” samt ”Modererade postersessioner” – mer om dessa nyheter samt detaljerade instruktioner finns under fliken ”Abstractinformation” till vänster. Liksom tidigare belönas de bästa bidragen:12 000 på varje session med fria föredrag,
7 000 kr på varje modererad postersession samt 5 000 kr för bästa fallpresentation.

Svenska Hjärtförbundet delar ut ett resestipendium på 150 000 kr på Vårmötet och detta kan sökas till och med 1 februari. Alla medlemmar i de föreningar som är med och anordnar Svenska Kardiovaskulära Vårmötet är behöriga att söka stipendier. Information om ansökan finns på www.sweheart.se.

Årets Vårmöte börjar faktiskt redan den 20 april med en 2 dagars kurs (20-21 april) i transthorakal ekokardiografi – Vad behöver Du kunna för att vara en pålitlig TTE operatör? Kursen är arrangerad av Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp för ekokardiografi och vänder sig främst till ST-läkare och BMA. Den ges till självkostnadspris; anmälan kan ske här via Vårmötets hemsida.

ST-läkarhandledare och ST-läkare – glöm inte planera för Vårmötet som en naturlig del av ST. Vårmötet är en LIPUS-granskad kurs som är intygsgivande för ST, och dessutom ett ypperligt presentationsforum för både vetenskapligt projekt och förbättringsprojekt inom ramen för ST. Dessutom belönas de bästa bidragen rikligt!

Som traditionen bjuder har den lokala kommittén noga planerat morgonaktivitet och kongressmiddag för Dig som mötesdeltagare. Välj att starta torsdagmorgonen med fågelskådning, yoga eller jogging och avsluta torsdagen med en trerätters kongressmiddag, tal, prisutdelning, förstklassig underhållning och sedan dans till musik som även får den minst dansante att skaka loss.

– Deadline för abstracts: 15 februari 2015.

– Deadline för Svenska Hjärtförbundets resestipendium: 1 februari.

– Planera för vårmötet som en naturlig del av Din fortbildning, som LIPUS-granskad kurs och som presentationsforum. ..Inled gärna med en kurs i ekokardiografi 20-21 april

– Anmäl Dig till morgonaktivitet och kongressmiddag, begränsat antal platser.

– Deadline för reducerad anmälningsavgift: 31 mars.

Tänk på att det är reducerad anmälningsavgift till Vårmötet fram till den 1 april.

Hjärtligt välkomna till Örebro och det XVII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 22-24 april.

Sten Walther
Ordförande i Organisationskommittén

Mer information på www.varmotet.se