Ung i SFAI : Utbildningsdag om hjärtsvikt

Datum: 16 okt, 2015

Plats: Fazer Restaurang och Konferens (Trygg Hansa-huset), Fleminggatan 18, Stockholm

Varmt välkomna till en utbildningsdag om hjärtsvikt, ett tillstånd som kan vara primärt en sjukdom i hjärtat, eller uppstå sekundärt till annan sjukdom som till exempel vid sepsis. Akut svår hjärtsvikt kan vara ett mycket kritiskt tillstånd för patienten och kräver då omgående diagnostik, monitorering samt behandling för att öka patientens chans till överlevnad. Idag finns behandlingsmöjligheter när de traditionella behandlingsalternativen inte längre fungerar.

Hjärtsvikt har konsekvenser för anestesi och måste preoperativt diagnosticeras, för att sedan optimeras och monitoreras under kirurgi för att förhindra komplikationer.

Målet för kursen är att öka kunskapen kring patienter med akut och dekompenserad hjärtsvikt, och ge en uppdatering kring behandlingsmetoder för dessa grupper.

Under dagen erbjuds du möjlighet att få se och prova utrustning för hemodynamisk bedömning, samt få experthjälp för ultraljudsundersökning.

Utbildningsdagen riktar sig till både specialister och ST-läkare.

För ST-läkare utfärdas intyg för delmål 1, 2, 3, 4 samt 6.

Se bifogade pdf nedan för program och anmälan.

Tid
09.00-17.00

Deltagaravgift
395 kr inkl. lunch och fika

Anmälan
Mailas till anders.silfver@regiongavleborg.se
Använd bifogad anmälningsblankett.
Sista anmälningsdag 9 oktober 2015!

Bifogade filer