SFAI och anmälningsplikt för offentligt anställda

Senaste tiden har Tidöavtalets punkt om Anmälningsplikt eller Informationsplikt, också benämnd Angiverilagen, uppmärksammats runtom i landet. En av många yrkesgrupper som omfattas av det nya lagförslaget är offentliganställda inom vård och omsorg, inkluderande medlemmar inom SFAI. Flera regioner har krävt undantag för vårdpersonal, inom ramarna för det undantag som anges i Tidöavtalet.

SFAI ansluter och hänvisar till Läkarförbundets och Svenska läkaresällskapets uttalanden i frågan: Rätten till lika vård får inte urholkas, samt Läkarförbundets etiska regler: Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande.

 

SFAI-UF Forskningsforum 19/9 – med program!

SFAI-UF hälsar välkomna till Forskningsforum tisdag den 19 september!

I anslutning till SFAI & AnIva-veckan 2023 i Umeå håller SFAI-UF höstens Forskningsforum. Programmet i sin helhet finner du nedan:

Presentationerna omfattar 15 min med utrymme för 15 min diskussion. Presentatörsordningen kan komma att ändras.

 

9.30 Fika

09.50 Välkomna

10.00 Hjärnskada och kognitiv svikt efter anestesi och kirurgi. Martin Thorsson, Göteborg

10.30 Postoperativt illamående och kräkning – riskvärdering och behandling. Antonio Moraitis, Sundsvall

11-11.55 Deltagande i Akademiska delen av Mötet för Chefer & Ledare – hur står det till med svensk akademi inom anestesi och intensivvård

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.15 Michael Haney- ”I huvudet på en editor”

12.15-13.45 Pediatriskt delirium på svenska barnintensivvårdsavdelningar- förekomst, riskfaktorer samt testning av det nyöversatta instrumentet Cornell Assessment of Pediatric Delirium (CAPD). Sara Åkerman, Uppsala

13.45-14.15 Överlevnad och livskvalitet efter hjärtstopp utanför sjukhus. Sara Andertun, Helsingborg

14.15-14.45 Luftvägshantering och repiratorisk optimering hos den kritiskt sjuka. Atosa Nejatian, Stockholm

14.45-15.00 Fika

15.00-15.30 Högflödestransfusion av helblod. Tommy Batz, Stockholm

15.30-16.00 Psychiatric disorders are risk factors for increased mortality and disease severity in intensive care patient with COVID-19. Sana Asif, Uppsala

16.00-16.30 Regional distribution av ventilation vid olika andningsfrekvenser. Erik Wikström, Örebro

16.30 Avslutning och summering

16.30 Styrelsemöte SFAI-UF

19.00 Middag Hunger och Törst, centralt beläget i Umeå, promenadavstånd.

Inger Ljung Olsson avslutningstalar på SFAI & AnIva-veckan

Inger Ljung Olsson, journalist och programledare på SVT Umeå, drabbades sommaren 2020 av en subarachnoidalblödning och hamnade på sjukhus i två månader. Hon genomgick två operationer och fick en hel del medicinska följder, men är idag i stort sett helt återställd.

Inger berättar om hur det var att komma tillbaka till livet och jobbet på TV, och hur det känns att ha varit så sjuk men i princip inte minnas något av det.

Möte för Chefer och ledare 19/9 – med program!

I anslutning till SFAI & AnIva-veckan 2023 i Umeå håller SFAI höstens Möte för Chefer och Ledare. Vi är stolta och glada över att så många anmält sig och ser fram emot en dag med många erfarenheter och goda exempel. Hela programmet hittar du här!

Varmt välkomna!

Karin Löwhagen, Maja Ewert

Vice Ordförande och Ordförande SFAI

 

Ansök om SSAIs och Acta Anaesthesiologica Scandinavicas 2 års post-doc grant för 2024

The Acta Anaesthesiologica Scandinavica Foundation and the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) Research Committee announces:
A new post-doctoral grant program for 2024 will provide 50% research time each year for 2 years (salary to the clinical department) for a clinician who recently completed his/her research training (PhD granted within the last 5 years). Support will be for 2 years, half-time, in a clinical post-doctoral setting within the applicant’s own department.  There will be 1 grant award for this period.
·       Priority will be given to applications for projects within Anaesthesiology/Intensive care medicine/Pain medicine/Acute or emergency medicine and/or related subject areas.
·       Priority will be given to projects that involve more than one Nordic country.
·       Priority will be given to projects that demonstrate research collaboration between more than one university and research group.

·       Priority will be given to applicants who can be clinically active (part-time) during the period.

Applicants must be members of the SSAI (and members of their own national society). Applications must include a complete applicant information form, a curriculum vitae, a brief non-technical summary of the research project (not more than 400 words), and a research program presentation (not more than 8 A4 pages) all in one pdf document. The research program should clearly identify which activities and goals (milestones) the applicant anticipates they will achieve during the post-doc period. The application form should be signed by the applicant’s clinical head of department, confirming a commitment for 50% scheduled research time.
The application deadline has been extended, and must be submitted to the SSAI Research Committee by the end of September 2023, to michael.haney@umu.se.
The review and ranking of applications will be conducted independently by the SSAI Research Committee, together with additional qualified representatives chosen by the Acta Anaesthesiologica Scandinavica Foundation. Assessors with conflicts of interests will not review the relevant applications.
Applications will be ranked based on the following criteria:
·       general scientific quality of the research program
·       originality
·       methodological quality
·       feasibility including budget
On behalf of the Acta Foundation, SSAI Board, and the SSAI Research Committee
Søren Pischke                     (spischke@gmailcom)
Klaus Olkkola                      (klaus.olkkola@helsinki.fi
Gunnar Bentsen                 (gunnar.bentsen@hotmail.com)
Morten Hylander Møller    (mortenhylander@gmail.com)
Sigurbergur Karason          (skarason@landspitali.is)
Teijo Saari                           (teisaa@utu.fi)
Michelle Chew                    (michelle.chew@liu.se)
Randi Marie Mohus           (randi.m.mohus@ntnu.no)
Michael Haney                   (michael.haney@umu.se)

Enkät kvalitet och nationella skillnader i ST-utbildning

ESAICs Trainee Network önskar svar från ST-läkare samt specialister inom 1 år från specialistexamen angående kvalitet och underlag för skillnader mellan de olika ST-utbildningarna och utbildningssystemen i de europeiska medlemsländerna. Mer information nedan från ESAIC:

This survey, supported by ESAIC Trainee Network, aims to assess the quality and differences in anaesthetic training across Europe. Its purpose is to identify the primary issues and overall satisfaction of trainees. We will compare our results with a similar study conducted in 2015 to determine how to improve the quality and status of residency programs.
By completing this questionnaire, you grant us permission to anonymous publication of your responses. The survey is online, takes about 5-8 minutes to complete, and is entirely voluntary. Your responses will be kept anonymous and confidential.

(mer …)

12th Hederstierna Laboratory MasterClass symposium 2023

The Hedenstierna Laboratory MasterClass symposium is an academic meeting dealing with physiological mechanisms relevant to intensive care and anaesthesia. Since the start 2011 it has gained a reputation for its quality. High profile scientists present state of the art knowledge about clinical aspects of respiratory failure. You can ask these expert the queations you always wanted to know, since the speakers are asked to engage in discussions. The audience comprises both young and senior specialist in anaesthesia and intensive care who are eager to keep abreast with recent findings.
 This year the theme of the symposium is: “A physiological approach to Respiratory Failure”. Our distinguished speakers are Katerina Vaporidi, Gaetano Perchiazzi, Antoine Vieillard-Baron, Malin Jonsson Fagerlund, Christian Meyhoff, John Laffey and Denise Battaglini who will talk about clinical implications the different phenotypes of respiratory failure, the assessment of respiratory drive and heart lung interactions, self-induced lung injury and pharmacological treatment options as well as the acceptable low and high oxygenation during anesthesia.
Location
📍 ​Auditorium of the
Psychiatry Building:
“Gunnesalen”
Akademiska Sjukhuset
Entrance 10
Uppsala, SwedenWhen? October 13th 2023

Läs mer och anmäl dig på: http://hedenstiernasymposium.com/