Enkätstudie om IVA-inläggningar

Intensivvården har begränsade resurser vad gäller antalet bäddar och denna studie syftar till att undersöka vilka patienter som är inlagda på intensivvårdsavdelningen. Denna internationella multicenterstudie är en enkätstudie som tar 3,5 minuter att genomföra och görs på dator (ej mobil). Du får korta fallbeskrivningar där du ombeds lägga in patienten, eller inte. Bedömningen görs under tidspress, enbart 20 sekunder per fall. Med begränsade intensivvårdsplatser är det värdefullt att förstå vilka patienter vi lägger in och vilka faktorer som mest påverkar detta.
Din medverkan är helt anonym.

Länk till studien: https://implicit.harvard.edu/implicit/Launch?study=/user/jack/contract.bell.vignette//manager.expt.xml

Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet. Ansökan har godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Förkurser, workshops och Lunch med en expert under SFAI & AnIva-veckan!

Visst vet du att du kan anmäla dig till SFAI & AnIva-veckan, inklusive till våra spännande förkurser, workshops och lunch med en expert? Ta chansen att fördjupa dina kunskaper eller få möjlighet att ställa frågor i en lugnare miljö med fokus på specifika ämnesfrågor till våra experter. Anmälan och priser hittar du på SFAI & AnIva-veckans anmälningssida!

FÖRKURSER

Etik och det viktiga samtalet

Tisdag 17 september kl. 08.00 – 17.00

SFULAI – Fokuserat hjärtultraljud

Tisdag 17 september kl. 10.00 – 16.00

Kurs i klinisk handledning av läkare under utbildning

Tisdag 17 september kl. 09.00 – 12.00

Kurs i klinisk handledning av sjuksköterskor under utbildning

Tisdag 17 september kl. 13.30 – 16.30

ATLS-refresher kurs

Tisdag 17 september kl. 08.00 – 17.00

TNCC-refresher kurs

Tisdag 17 september kl. 08.00 – 16.00

Introduktionskurs i TEE på allmän-OP och IVA

Tisdag 17 september kl. 12.30 – 16.15

TAASK Express 66

16-17 september

Donationutbildning för ST-läkare

Tisdag 17 september kl. 10.00 – 17.00

 

WORKSHOPS

Presentations – the science of why we fail

Torsdag 19 september kl. 10.10 – 11.40

Aortakompression

Torsdag 19 september kl. 11.00 – 12.00, 12.00 – 13.00 & 15.00 – 16.00

Workshop i rytmövervakning (EKG) – basic level

Torsdag 19 september kl. 08.30 – 10.00

Workshop – i rytmövervakning (EKG), advanced level

Torsdag 19 september kl. 10.30 – 12.00

Ultraljud rygg inför ryggstick

Torsdag 19 spetember kl. 10.10 – 11.40 & 14.50 – 16.20

Ultraljudsledd kärlaccess

Onsdag 18 september kl 15.40 – 16.40 & 17.00 – 18.00

Torsdag 19 september 10.10 – 11.10 & 14.50 – 15.50

Vad kan vi lära av de nationella kvalitetsregistren SPOR och SIR?

Torsdag 19 september kl. 09.00 – 12.00

”Min kropp är inte min egen”

Torsdag 19 september kl. 14.45 – 16.15

Vad säger kurvorna egentligen?

Onsdag 18 september kl. 09.00 – 09.45 & 15.45 – 16.30

Tolkning av förenklat EEG på IVA

Torsdag 19 september kl. 10.00 – 12.00 & 15.00 – 17.00

Central Line Academy

Onsdag 18 september kl. 09.00 – 11.00

Återkopplingsteknik

Onsdag 18 september kl. 09.50 – 12.20

Smärtblockader för Anestesiologer-nästa steg

Onsdag 18 september kl. 15.15 – 18.00

Luftvägsworkshop

Fredag 20 september kl. 08.00 – 11.00

Workshop om intensivvårdstransport. Utrustning och logistik

Datum och tid meddelas senare.

 

LUNCH MED EN EXPERT – ONSDAG 18 september 12.20 – 13.20

Anders Castor

Ämne för Lunch med en expert: Etiska dilemman i vården av svårt sjuka barn

Gisela Lilja

Ämne för Lunch med en expert: Uppföljningsstudier

Pia Löwhagen Hendén

Ämne för Lunch med en expert: Donation – DCD/DBD

Lunch med en expert – TORSDAG 19 september 13.00 – 14.00

Niklas Nielsen

Ämne för Lunch med en expert: Stora multicenterstudier

Ulrica Nilsson

Ämne för Lunch med en expert: Postoperativ återhämtning, en kort tid på sjukhuset men vad händer sen?

 

Varmt välkommen till höstens SFAI & AnIva-vecka! 

Jesper Johnsson, kongressamiral

Tillsammans med den lokala kommittén:
Martin Annborn, Ola Rosén, Johanna Broman, André Lennartsson, Camilla Edvinsson, Christina Persson, Victor Widborg, Monika Krynell, Niklas Nielsen, Martin Johansson, Peter Bentzer, Maria Nelderup, Eva Johansson, Amanda Bäckström, Lena Ekstav-Lilja och Emma Nylander-Rosin

Nominera till Hippokratespriset

Hippokratespriset är Svenska Läkaresällskapets etikpris och tilldelas läkare som har en etisk medvetenhet och som är en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Pristagaren belönas med 10 000 kronor och Clarence Blomquist-medaljen i silver.

Hippokratespriset är Svenska Läkaresällskapets etikpris och delas ut sedan 2003. Priset belönar och uppmärksammar etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet. Priset delas ut årligen och går vartannat år till en kvinna och vartannat år en man, i år en kvinna. Känner du en läkare som inspirerar kollegor och studenter med sitt etikarbete?

Välkommen att nominera till Hippokratespriset 2024 (kvinna) genom att mejla namn och kontaktuppgifter, dina egna och på den som nomineras samt kontaktuppgifter på en eller två referenser till priser@sls.se senast den 15 maj 2024.

Om priset
Priset och Clarence Blomquist-medaljen i silver, delas ut av Läkaresällskapet sedan 2003, efter förslag från SLS Delegation för medicinsk etik för att belöna och uppmärksamma etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet. Prisutdelning vid Läkaresällskapets Årshögtid.

Om Clarence Blomquist
Clarence Blomquist (1925-79) var docent i medicinsk etik vid Karolinska Institutet, överläkare i psykiatri, debattör och författare samt ledamot i SLS etikdelegation under 1960- och 70-talen. Han ville med sina texter klargöra begrepp och frågeställningar och tillhandahålla material för egna ställningstaganden. Betydelsen av egen tankeverksamhet kan aldrig överskattas, skriver han i förordet till en av sina böcker.

Läkarkåren hade under ett par tusen år Hippokrates ed som rättesnöre för sitt etiska handlande i patient-läkarrelationen. När vårdens organisation förändrades radikalt på 1970-talet och vården av patienterna övergick till en ”stab av hälsoarbetare” växte behovet av en vetenskapligt grundad medicinsk etik fram. Clarence Blomquist analyserade i sina böcker centrala begrepp som liv och död, friskt och sjukt, läkarens yrkesroll, sjukhusets sociala struktur samt läkarens och patientens psykologiska reaktioner. Vad sker med tystnadsplikten? Hur vill vi ha våra läkare? Ska läkaren tjäna den enskilde patienten eller samhället? Får man behandla någon mot sin vilja? Är det en rättighet att dö? Clarence Blomquist-medaljen delas till hans minne ut sedan 1996 för särskilda insatser inom medicinsk etik.

Påminnelse abstracts till SFAI & AnIva-veckan

Ta chansen att delta aktivt genom att skicka in ditt abstract till årets kongress den 18-20 september. Alla godkända abstracts kommer att presenteras som digitala posters som rullar under hela veckan. Varje poster kommer också att presenteras under en modererad postersession. Abstractinlämningen är öppen fram till och med den 15 maj. Läs om hur du utformar ditt abstract här och klicka på knappen längre ner för att skicka in ditt abstract.

Anmäl dig till årets kongress

Anmälan till årets SFAI & AnIva-vecka är öppen så anmäl dig redan nu för att säkra din plats till kongressen. Du har möjlighet att anmäla dig till en reducerad avgift fram till och med den 30 juni.

Varmt välkommen! 

Jesper Johnsson, kongressamiral

Tillsammans med den lokala kommittén:
Martin Annborn, Ola Rosén, Johanna Broman, André Lennartsson, Camilla Edvinsson, Christina Persson, Victor Widborg, Monika Krynell, Niklas Nielsen, Martin Johansson, Peter Bentzer, Maria Nelderup, Eva Johansson, Amanda Bäckström, Lena Ekstav-Lilja och Emma Nylander-Rosin