12:e Örebrodagarna i praktisk regional anestesi

Datum: 5 - 7 dec, 2016

Plats: Universitetssjukhuset, Örebro

Innehåll
Örebrodagarna riktar sig främst till anestesiologer som ännu inte har så stor erfarenhet av perifera blockader. Efter kursen är målet att kursdeltagarna ska ha praktisk kunskap om de vanligaste perifera blockaderna i övre och nedre extremiteter med ultraljudsledd teknik.

I kursprogrammet ingår en kort teoretisk genomgång av blockadteknik och anatomi.
Ett moment är att via videoöverföring från operationssal få följa då instruktörer lägger perifera blockader på patienter, och ställa frågor i direkt anslutning till det. Under en förmiddag utförs under handledning olika perifera blockader på sövda grisar med ultraljuds- och nervsti-muleringsteknik. Stor vikt läggs vid praktisk träning med ultraljud på frivilliga försökspersoner.

Nytt för 2016 är att kursen arrangeras i samverkan med SFRA, Svensk Förening för Regional Anestesi. Ett viktigt och välkommet samarbete, som ett led i att kunna erbjuda ett innehåll som stämmer med svenska riktlinjer och praxis.

Kursen har hög lärartäthet för att ge förutsättning till god praktisk handledning, direkt kommunikation och diskussion.

Målgrupp
Anestesiologer, max 20 deltagare

Delmål
Enl SOSFS 2008:17: 1,2,3,5,8 enl SOSFS 2015:8: C2, C4, C5

Kursledare
Överläkare Ján Kuchálik, specialistläkare Malin Ugarph-Edfeldt och överläkare Henrik Öhrström, Anestesi- och intensivvårdskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.

Kursavgift
10.900:- exkl. moms. Lunch, fika och middag (1 kväll) ingår i kursavgiften.

Anmälan
E-post till ing-marie.dimgren@regionorebrolan.se eller Ing-Marie Dimgren, Anestesi- och inten¬sivvårdskliniken (Adm), Universitetssjukhuset, 701 85 Örebro.
Uppge befattning, tjänsteställe och ev. medlemskap i SFAI. Ange i vilken omfattning du har lagt perifera blockader tidigare och med vilken teknik!

Kontaktperson
Ing-Marie Dimgren, tel 019-602 11 21, ing-marie.dimgren@regionorebrolan.se

Sista anmälningsdag
16 oktober 2016 Först till kvarn gäller. Kursplats bekräftas i brev. Kursledningen förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid få anmälningar.
Eventuella restplatser kan besättas även efter 16 oktober.

Obs! Anmälan är bindande.