14:e Örebrodagarna i praktisk regional anestesi

Datum: 3 - 5 dec, 2018

Plats: Universitetssjukhuset, Örebro

Målgrupp Anestesiologer, max 20 deltagare
Delmål Enl. SOSFS 2008:17: 1,2,3,5,8 enl. SOSFS 2015:8:C1,C2,C3,C4,C5,C8

Kursledare Överläkare Ján Kuchálik och överläkare Henrik Öhrström, Anestesi- och intensivvårdskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.

Innehåll Örebrodagarna riktar sig främst till anestesiologer som ännu inte har så stor erfarenhet av perifera blockader. Efter kursen är målet att kursdeltagarna ska ha praktisk kunskap om de vanligaste perifera blockaderna i övre och nedre extremiteter med ultraljudsledd teknik.
I kursprogrammet ingår en kort teoretisk genomgång av blockadteknik och anatomi.
Ett moment är att via videoöverföring från operationssal få följa då instruktörer lägger perifera blockader på patienter, och ställa frågor i direkt anslutning till det. Under en förmiddag utförs under handledning olika perifera blockader på sövda grisar med ultraljuds- och nervsti­muleringsteknik. Stor vikt läggs vid praktisk träning med ultraljud på frivilliga försökspersoner.

Kursen arrangeras i samverkan med SFRA, Svensk Förening för Regional Anestesi. Ett viktigt och välkommet samarbete, som ett led i att kunna erbjuda ett innehåll som stämmer med svenska rikt­linjer och praxis.

Kursen har hög lärartäthet för att ge förutsättning till god praktisk handledning, direkt kommunika­tion och diskussion.

Kursavgift 12.900:- exkl. moms. Lunch, fika och middag (1 kväll) ingår i kursavgiften.

Anmälan E-post till git.welamsson@regionorebrolan.se eller Git Welamsson, Anestesi- och intensivvårdskliniken (Adm), Universitetssjuk­huset, 701 85  Örebro.
Uppge befattning, tjänsteställe och eventuellt medlemskap i SFAI. Ange i vilken omfattning du har lagt perifera blockader tidigare och med vilken teknik!

Kontaktperson Git Welamsson, tel. 019-602 11 29, git.welamsson@regionorebrolan.se

Sista anmälningsdag 12oktober 2018. Först till kvarn gäller. Kursplats bekräftas i brev. Kursledningen förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid få anmälningar.
Eventuella restplatser kan besättas även efter 12 oktober.

Obs! Anmälan är bindande.