ST-kurs : Traumaanestesi 2017

Datum: 11 - 14 dec, 2017

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Stockholm

Målgrupp

ST-läkare i anestesi

Innehåll
Teoretisk och praktisk genomgång av akut anestesiologisk handläggning av trauma inklusive luftvägshantering, massiv traumatisk blödning etc. Förutom katedrala föreläsningar ingår en rad praktiska övningar/workshops såsom kirurgisk luftvägsträning på biologiska preparat, FAST-ultraljud och thoraxdrän. Fakulteten utgörs av traumaerfarna läkare från bl.a. klinikerna för anestesi, kirurgi, kärlkirurgi och ortopedi.

 

Delmål som täcks
Enligt 2015´s författning : c9, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c8, c10, a1, b3.
Enligt 2008´s författning : 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 17.

 

Adress
Funktion PMI,
F2:00
Karolinska Universitetssjukhuset,
171 76 Stockholm

Kursledare
Anders Östlund
Pierre Sundin

Kursadministratör
Camilla Ineman

Tel
08-51773963

Avgift
11.500:- + moms.

Faktureras av SFAI Verksamheter AB

 

Anmälan
Senast 20171106 via E-post: camilla.ineman@sll.se