Advanced Life Support ALS 2016 (Linköping)

Datum: 14 - 15 nov, 2016

Plats: Linköping

Även till hösten 2016 fortsätter Clinicum Östergötland att anordna den avancerade europeiska kursen Advanced Life Support ALS.

Kursen riktas i första hand till läkare och vårdpersonal inom intensiv-, intermediär- och akutsjukvård och på internmedicinska och kardiologiska specialistenheter och omfattar bedömning enligt ABCDE, luftvägshantering, EKG-tolkning, algoritmer vid hjärtstopp av olika genes och EKG-bild, omhändertagande efter hjärtstopp och vård efter hjärtstopp. Kursen har fått bra kritik vid tidigare tillfällen, och upplevdes av deltagarna som givande och ytterst lärorikt.

Anmälningar sker genom http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/als