Advanced Life Support ALS 2017 (Jönköping)

Datum: 30 - 31 mar, 2017

Plats: Jönköping

Kursen riktas i första hand till läkare och vårdpersonal inom intensiv-, intermediär- och akutsjukvård och på internmedicinska och kardiologiska specialistenheter och omfattar bedömning enligt ABCDE, luftvägshantering, EKG-tolkning, algoritmer vid hjärtstopp av olika genes och EKG-bild, omhändertagande efter hjärtstopp och vård efter hjärtstopp. Kursen har fått bra kritik vid tidigare tillfällen, och upplevdes av deltagarna som givande och ytterst lärorikt.

Anmälningar sker genom http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/als

Kontakta oss gärna på 0101037375.