Advanced Life Support Provider Course (ALS) 2019

Datum: 4 - 5 dec, 2019

Plats: Linköping

Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till läkare och sjuksköterskor inom intensiv-, intermediär- och akutsjukvård och på internmedicinska och kardiologiska specialistenheter.

Innehåll: Fokus ligger på teamledarskap innan, under och efter ett hjärtstopp och omfattar även bedömning enligt ABCDE, luftvägshantering, EKG-tolkning samt algoritmer vid hjärtstopp av olika genes.

Kurslitteraturen är på engelska och kursen ges på svenska och engelska.

För mer information och anmälan: http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/als

Sista anmälningsdag: 22/10 2019