Advanced Life Support Provider Course (ALS) 2019

Datum: 7 - 8 feb, 2019

Plats: Norrköping

Målgrupp: Kursen riktar sig första hand till läkare och sjuksköterskor inom intensiv-, intermediär- och akutsjukvård och på internmedicinska och kardiologiska specialistenheter.

Innehåll: Fokus ligger på teamledarskap innan, under och efter ett hjärtstopp och omfattar även bedömning enligt ABCDE, luftvägshantering, EKG-tolkning samt algoritmer vid hjärtstopp av olika genes. Kursen har fått bra kritik vid tidigare tillfällen, och upplevdes av deltagarna som givande och ytterst lärorikt. Kurslitteraturen är på engelska och kursen ges på svenska och engelska.

Mer information och anmälan: http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/als

Sista anmälningsdag: 19/12 2018