Akut nefrologi & dialys inom intensivvård (2021)

Datum: 24 - 26 mar, 2021

Plats: Online

Kursledare: Claire Stigare, Daniel Hertzberg

Kurs faculty: Max Bell, Johan Mårtensson, Claire Stigare, Daniel Hertzberg

Kurs admin: Caroline Edeslätt, pmiutbildningskansli.karolinska@sll.se

Innehåll: Tonvikten har lagts på indikationer, principer och val av akut dialys för olika tillstånd inom intensivvården. Användande av patientfall är genomgående under kursen.

 Målbeskrivning: Målsättningen är att deltagaren efter genomgången kurs skall:

 • Förstå basal njurfysiologi samt patofysiologin vid akut njursvikt.
 • Ha kännedom om diagnos, klassificering och epidemiologi samt konsekvenser av akut njursvikt.
 • Kunna bedöma förändringar av vanliga biokemiska markörer vid akut njursvikt.
 • Kunna värdera behovet av akut dialys vid olika intensivvårdskrävande sjukdomstillstånd samt ha kunskap om vanliga problem i samband med kontinuerlig dialysbehandling.
 • Kunna ordinera kontinuerlig dialys i adekvat dos till svårt sjuka intensivvårdspatienter.
 • Förstå principerna bakom olika dialysmodaliteter.
 • Förstå principerna bakom läkemedelsdosering och nutrition vid akut njursvikt och dialys.
 • Nedtrappning av dialysbehandling.
 • Kunna bedöma val av kärlaccess (lokalisation, begränsningar, komplikationer) för kontinuerlig dialysbehandling.
 • Förstå för- och nackdelar med olika typer av antikoagulantia vid kontinuerlig dialysbehandling.
 • Ha kännedom om förekomst, konsekvenser och behandling av perioperativ njursvikt.
 • Ha kännedom om njurultraljud vid akut njursvikt.
 • Ha kännedom om det aktuella kunskapsläget kring akut njursvikt vid COVID-19.

Kursen uppfyller målen 1, 2, 4 och 6 i utbildningsbok 2008 och b3, c1, c2, c3, c4 och c6 i utbildningsbok 2015.

Undervisningsform: Föreläsningar, interaktiva patientfall.

Språk: Svenska

Kursavgift: 10.000 SEK exkl. moms för SFAI-medlem. 10.500 SEK exkl. moms för icke SFAI-medlem.

Anmälan: Görs via www.stairs.se – gå via fliken kurser / kursanmälningar.

Deadline för anmälan: 2021-02-23