Akut nefrologi & dialys inom intensivvård 2023

Datum: 5 - 7 dec, 2023

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kursledare: Claire Stigare, Daniel Hertzberg

Kurs admin: Cecilia Kallin, cecilia.kallin@regionstockholm.se

Innehåll: Tonvikten har lagts på indikationer, principer och val av akut dialys för olika tillstånd inom intensivvården. Användande av patientfall är genomgående under kursen.

 Målbeskrivning

Målsättningen är att deltagaren efter genomgången kurs skall:

 • Förstå basal njurfysiologi samt patofysiologin vid akut njursvikt.
 • Ha kännedom om diagnos, klassificering och epidemiologi samt konsekvenser av akut njursvikt.
 • Kunna bedöma förändringar av vanliga biokemiska markörer vid akut njursvikt.
 • Kunna värdera behovet av akut dialys vid olika intensivvårdskrävande sjukdomstillstånd samt ha kunskap om vanliga problem i samband med kontinuerlig dialysbehandling.
 • Kunna ordinera kontinuerlig dialys i adekvat dos till svårt sjuka intensivvårdspatienter.
 • Förstå principerna bakom olika dialysmodaliteter.
 • Förstå principerna bakom läkemedelsdosering och nutrition vid akut njursvikt och dialys.
 • Nedtrappning av dialysbehandling.
 • Kunna bedöma val av kärlaccess (lokalisation, begränsningar, komplikationer) för kontinuerlig dialysbehandling.
 • Förstå för- och nackdelar med olika typer av antikoagulantia vid kontinuerlig dialysbehandling.
 • Ha kännedom om förekomst, konsekvenser och behandling av perioperativ njursvikt.
 • Ha kännedom om njurultraljud vid akut njursvikt.

 

Kursen uppfyller målen 1, 2, 4 och 6 i utbildningsbok 2008 och b3, c1, c2, c3, c4 och c6 i utbildningsbok 2015.

Undervisningsform: Föreläsningar, interaktiva patientfall.

Anmälan: Görs via www.stairs.se – gå via fliken kurser / kursanmälningar

Deadline för anmälan: 2023-10-15