Årsmöte för Ung i SFAI, delförening i SFAI

Datum: 27 maj, 2016

Plats: Hjortviken Hotell och Konferens, Hindås

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR FÖRENINGEN UNG I SFAI

I samband med Vårmötet sker Ung i SFAI:s årsmöte, kl. 11.15 fredagen den 27 maj på Hjortviken Hotell och konferens.

Motion från medlem inlämnas till styrelsen senast 2 veckor före mötet, d v s senast 13 maj. V g se sida för kontaktdetaljer till styrelseledamöter.