Årsmöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 2018

Datum: 20 sep, 2018

Plats: Crusell, Linköping Konsert & Kongress

Härmed kallas alla medlemmar i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 2018 till årsmöte. Som vanligt hålls mötet i samband med SFAI-veckan. Mötet hålls kl. 14.20 i sal Crusell.