Crashkursen inför EDAIC part 1 (Stockholm v35 2023)

Datum: 28 aug - 1 sep, 2023

Plats: Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Välkommen till kursen som hjälper till att förbereda dig inför European Diploma in Anesthesia and Intensive Care del 1.

Kursen erbjuder en komprimerad utbildning i föreläsningsform, med målsättning att täcka in de områden som berörs vid både den kliniska och den teoretiska delen av tentan. Tanken är att ge deltagare en strukturerad kunskapssammanfattning och en bra plattform med ökad förståelse för frågeformatet inför skrivningen. Strategier inför den muntliga EDAIC del 2

kommer också att beröras.

Vid frågor kontakta:
caroline.jintoft@vgregion.se eller anna.tapper@regionstockholm.se

 

Mer information och anmälan

www.crashkursen.se

 

Bifogade filer