Dagkirurgisk konferens

Datum: 24 - 25 maj, 2018

Plats: Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm

En unik möjlighet för alla yrkeskategorier som arbetar med och är intresserade av att utveckla den perioperativa dagkirurgiska vården att mötas. Det bjuds på gott om möjligheter att ta del av de senaste forskningsresultaten, inspireras av nya arbetssätt och knyta kontakter.

Den årliga tvärprofessionella konferensen varar i två dagar på Aula Medica vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Bokatidigt-rabatt t.o.m. 180215

Du hittar program och information om hur du anmäler dig på www.dagkir.nu