Den svåra luftvägen – hur gör vi? (Stockholm, v 23 2021)

Datum: 7 - 10 jun, 2021

Plats: Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Vi avser att hålla kursen i juni och på ett Corona- säkert sätt /21-03-26

Den svåra luftvägen – hur gör vi? (En utmaning både för anestesi och ÖNH-läkare)

Innehåll
Kursen ger en teoretisk och praktisk genomgång av luftvägshantering och består av föreläsningar, seminarier, falldiskussioner och workshops (kirurgisk luftväg, bronkoskopi, ultraljud och videotekniker). Flertalet instrument aktuella på den svenska marknaden finns tillgängliga. Stor vikt läggs vid samarbete mellan anestesi och ÖNH.

Kursen ges i samarbete mellan Danderyds sjukhus och Karolinska Sjukhuset Solna.

Anmälan
Senast 7 Maj 2021 via www.stairs.se

 Frågor
Caroline Edeslätt
pmiutbildningskansli.karolinska@sll.se
Perioperativ Medicin och Intensivvård
Karolinska Universitetssjukhuset Solna